Centrálna rozvojová os Petržalky

Pomenovanie zámeru “Centrálna rozvojová os Petržalky” používa investor v aktuálnom čase. V predchádzajúcich obdobiach nazýval tento zámer investor ako “Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor”.

Magistrát pripravuje urbanisticko-architektonickú súťaž.


Návrh PSP pre podmienky súťaže

Komentáre sú uzavreté.