Riešenie pamätníka

Intravilán monumentálneho diela Pamätník Svornosti je navrhovaný ako kombinácia dvoch materiálov, príjemných pre zástavbu sídliskového typu:
•   prírodný kameň a
•   kov – bronz.

Jadro pamätníka tvorí vertikála z prírodného kameňa. Je zakomponovaná do podstavca z rovnakého materiálu ako jadro.
Podstavec prirodzene nadväzuje na spevnené plochy chodníkov pre peších (zhotovenie chodníkov alternatívne: dlažba, betónové tvárnice, doplnené o prvky z prírodného kameňa).
Skulpturálna časť pamätníka (plastiky a reliéfy) je navrhovaná zo zliatiny bronzu (alternatívne zo zliatiny hliníka).

Extravilán pamätníka je riešený parkovou a záhradnou architektúrou (plochy zelene, kvety, odpočinkové lavičky, …). Doplnkami sú: vlajkosláva, blok na účelové využitie, informačná tabuľa.

Výstroj pamätníka:
•   energetika,
•   zavlažovanie a kanalizácia,
•   nasvietenie,
•   kamerové sledovanie

Komentáre sú uzavreté.