Prihláška za člena OZ

Priatelia,

 

Občianske združenie „Pamätník Svornosti v Petržalke“ (PSP) je otvorené združenie všetkým priaznivcom myšlienky občianskeho angažovania sa pre skvalitnenie a rozvoj života obyvateľov a prostredia v komunálnych podmienkach (mesto/obec). Podpora projektu(-ov) PSP zo strany uchádza o členstvo v PSP je očakávaná.

 

Vznik členstva v PSP sa riadi podľa článku 5 Stanov PSP. Členstvo v PSP vzniká prijatím prihlášky niektorým z členov predsedníctva PSP a následným odsúhlasením tohto členstva členmi predsedníctva PSP a zaplatením členského príspevku. Úvodné stretnutie s predsedom PSP obsahuje vyplnenie a podpísanie listinnej prihlášky za člena PSP.

 

Komentáre sú uzavreté.