Dohody o spolupráci

Uvádzame zoznam podpísaných dohôd o spolupráci na projekte „Pamätník Svornosti“ medzi Občianskym združením „Pamätník Svornosti v Petržalke“ a záujmovými partnermi. Zverejnené sú titulné strany dohody …

Komentáre sú uzavreté.