Predsedníctvo PSP

Ing. Miloš Černák

Predseda OZ

Marián Sim
Podpredseda OZ

Martina Botková
Tajomníčka OZ

Komentáre sú uzavreté.