O občianskom združení

Pamätník Svornosti v Petržalke (ďalej len “PSP”) združuje aktivistov, ktorí žijú v Petržalke, pre ktorých nie je vec trvalého pripomínania si udalostí spojených s budovaním demokracie po roku 1989 cudzia a vedia dôstojne oslavovať slovenskú štátnosť a tradičné hodnoty slovenskej spoločnosti.

PSP si kladie za cieľ podporu a rozvoj svornosti medzi občanmi Slovenskej republiky, nekonfrontačného a tolerantného spolunažívania príslušníkov slovenského národa, príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín v SR na báze (základe) lojálnosti k Slovenskej republike a k demokratickým hodnotám vyjadrených v Ústave SR. Kladie si tiež za cieľ posilňovať hrdosť občanov SR k slovenskej štátnosti.

Cieľom PSP je tiež propagácia Mestskej časti Bratislava – Petržalka, vybudovanie dôstojného a významovo hodnotného návštevníckeho miesta v Petržalke a zároveň vylepšiť urbanistický charakter a tvár Petržalky.

Komentáre sú uzavreté.